Of het gaat om de algemene leveringsvoorwaarden voorwaarden van de Verkerk Groep, brocures van bepaalde diensten of ons jaarlijkse relatiemagazine. Download onze uitgebreide informatie en kom samen met ons tot nieuwe inzichten op het gebied van elektrotechniek!

Bestelformulieren/reparatiebonnen voor zorgproducten van Verkerk Service Systemen zijn te vinden op: 
www.verkerkservicesystemen.nl