Noem het volledige integratie of het koppelen van de kleinste uiteinden. Het kan allemaal. Maar waar het daadwerkelijk om draait is de integratie van verschillende systemen in de bedrijfsprocessen van onze klanten. Daarvoor moet je soms afstand kunnen nemen en het geheel vanuit verschillende perspectieven bekijken. De Verkerk Groep is specialist in technische automatisering. Dit is waar onze medewerkers zeer bekwaam in zijn. Zij werken met internationaal gehanteerde standaarden.

Gevraagde functionaliteit
Het maakt voor hen niet uit of het industriële, gebouw-, of woonhuisautomatisering betreft; het concept van automatiseren blijft in de kern hetzelfde. Op basis van een functioneel ontwerp wordt gekeken naar de beste technische oplossing om de gevraagde functionaliteit te bieden. De benodigde infrastructuur wordt bepaald en er wordt een keuze gemaakt voor de automatiseringscomponenten. 

Het resultaat is een integratie van managementsystemen en procesbesturingen waardoor een bedrijfsproces als een samenwerkend geheel gaat opereren, met een optimaal rendement als resultaat.

Wereldwijde standaarden
De Verkerk Groep kiest bij technische communicatie altijd voor wereldwijde standaarden, zoals BACnet, Dal, KNX, Lon, M-bus, Modbus, Profibus en  TCP/IP. Deze keuze wordt bepaald aan de hand van de voorkeur van de opdrachtgever of het advies van de Verkerk Groep. Net wat u het beste uitkomt.

  • Gebouwenautomatisering en – beheer
  • Industriële automatisering
  • Woonhuisautomatisering