Als eigenaar van een gebouw of locatie draagt u verantwoordelijkheid voor het veilig functioneren van de aanwezige elektrotechnische installaties, elektrische apparatuur en gereedschappen. Periodieke keuring en inspectie zijn van essentieel belang voor bedrijfscontinuïteit en de veiligheid van uw medewerkers.

We begrijpen dat u geen risico’s wilt lopen en te allen tijde aan de normen wilt blijven voldoen. De Verkerk Groep is gespecialiseerd in deze preventieve inspecties en keuringen, meestal op basis van een meerjarenplan. Een gekeurde installatie geeft meer zekerheid en zorgt voor minder problemen in het geval van calamiteiten.  

Gewaarborgd
Controles vinden plaats via visuele inspectie, meting of beproeving. Thermografische meting is hier een goed voorbeeld van. De resultaten worden via een inspectierapport aan de klant gerapporteerd. En daar blijft het niet bij.

Wanneer we gebreken of onvolkomenheden aan uw installaties of apparatuur constateren kunnen we direct actie ondernemen. We adviseren hoe de problemen kunnen worden verholpen of lossen deze ter plaatse op. Dit in samenspraak met de Installatieverantwoordelijke van uw organisatie. Op deze manier bent u gewaarborgd van uitstekend functionerende installaties op het gebied van elektrische veiligheid.

Verkerk Inspectie is uw partner voor:

  • Inspecteren van elektrotechnische installaties
  • Installatieverantwoordelijkheid
  • Periodieke inspecties machines en apparatuur