huis-van-de-energietransitie-dordrecht-verkerk-groep-1

Donderdag 25 januari is in de Duurzaamheidsfabriek het Huis van de Energietransitie geopend. De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht is een krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Een bijzonder gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een vernieuwende manier inricht. Bedrijven als de Verkerk Groep participeren in de fabriek. Hier wordt praktisch onderwijs gegeven aan een nieuwe generatie technici.

Niet langer op gas
Deze dag valt bij toeval samen met het besluit van De Tweede Kamer om vaart te zetten achter het streven om nieuwe huizen niet langer aan te sluiten op het gasnet. Nu worden bijna alle huizen in Nederland nog met gas verwarmd en moet een nieuwbouwwoning worden opgeleverd met een gasaansluiting. Een alternatief als een warmtenet of warmtepomp kun je terugvinden in het Huis van de Energietransitie.

Diederik Samsom heeft als voorzitter Programmaraad Energiestrategie Drechtsteden in een inspirerende speech de noodzaak uitgelegd om nu te investeren in een duurzame economie.

Verkerk Groep innoveert mee in Huis van Energietransitie
Verkerk Elektrotechniek heeft samen met VINCI Facilities input mogen leveren aan de opbouw van de technische installaties en mankracht geleverd om samen met een groep leerlingen het Huis van de Energietransitie vorm te geven. Naast energietransitie kan er in het huis onderwijs gegeven worden in de aanleg van allerlei type installaties. Zo is er een brandmeldinstallatie in bruikleen gegeven om leerlingen enthousiast te maken op dit vakgebied. Dergelijke initiatieven wisselen zich voortdurend af en krijgen de leerlingen te maken met de nieuwste technieken waarmee gewerkt wordt in hun vakgebied!

Terug naar Nieuws