brand

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Jaarlijks sterven er in Europa 4000 mensen als gevolg van brand. Omdat 90% van deze branden plaatsvindt in gebouwen (wonen, zorg, kantoor of school) waar we veel tijd doorbrengen, is de nieuwe Europese wetgeving CPR (Construction Products Regulation) van kracht met als doel risico’s tijdens brand in gebouwen te verminderen. CPR zorgt voor eenduidigheid in de classificatie van brandgedrag van kabels in Europa. Daardoor is er een betere kwaliteitsborging en dus verminderde kans op slachtoffers bij brand. De belangrijkste punten op een rij.

Verplichting CPR
Per 1 juli 2016 is de nieuwe Europese norm NEN 50575 voor brandgedrag van kabels opgenomen in de CPR met een overgangsperiode van 1 jaar. Vanaf 1 juli 2017 is het verplicht om volgens de nieuwe regels kabels toe te passen. Alle kabelfabrikanten introduceren daarom nieuwe CPR gecertificeerde producten om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen. Het gaat hierbij om laagspannings- en middenspanningskabels, maar ook signaal-, data- en glasvezelkabels.

NEN 8012
Elk Europees land kan zelf bepalen welke (brand) classificatie moet worden toegepast. In Nederland is er voor gekozen om een methodiek toe te passen die gebaseerd is op de gebruikersfunctie zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012. Deze methodiek is vastgelegd in de norm NEN 8012 en bepaalt de keuze ten aanzien van het elektrische leidingtype of glasvezelleidingtype in de elektrische installaties. Dit ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling van en via deze leidingen. De NEN 8012 beperkt zich tot vier classificaties.

Wie is waar verantwoordelijk voor?
De eigenaar/gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor het bepalen van het brandrisico conform Bouwbesluit en NEN 8012. De installateur/adviseur is verantwoordelijk voor de juist keuze van brandklasse en kabels conform de NEN 8012 waarbij de installateur moet kunnen aantonen dat de kabel met de juiste brandclassificatie is geïnstalleerd. Groothandel/distributeurs dienen erop toe te zien dat alle verkochte kabelproducten die vallen onder CPR zijn voorzien van CE markering. Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van brandtesten, opstellen en aanbrengen van CE markering en het opstellen en beschikbaar maken van de prestatieverklaring.

Voor de Verkerk Groep betekent dit extra aandacht voor het toepassen van de juiste kabels in een bouwwerk. We maken onze projecten daarmee veiliger. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij één van onze experts.

Terug naar Nieuws